Header

Banner Slider

Pitsanuvej Hospital

Giving To Human Community Society

Pitsanuvej Hospital

Giving To Human Community Society

mark

About Us

โรงพยาบาล พิษณุเวช

ผสาน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

โครงการมาลัยผ้าขาวม้า ผสาน รอยยิ้ม ชุมชนวัดห้วยรอบ ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและการสืบทอดที่ไม่มีวันตาย

Medical center

ศูนย์การแพทย์

ค้นหาศูนย์การแพทย์ตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การแพทย์ตามอาการ

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน

การผนึกกำลังครั้งสำคัญ โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สู่เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ในการรักษา “มะเร็ง”

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ

ดูแลหัวใจคุณให้แข็งแรง ด้วยหัวใจเรา

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมองศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง รพ.พิษณุเวช ดูแลคุณด้วยหัวใจ

ดูเพิ่มเติม

orthopedic-centerศูนย์กระดูกและข้อ

บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

ราคา 1,790.-/3,400.-

แพ็กเกจเด็กนอนกรน (Sleep Test)

ราคา 6,500.-

แพ็กเกจการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test | ชนิด 5+2 รายการ

ราคา 1,790.-

แพ็กเกจการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test | ชนิด 10+2 รายการ

ราคา 2,490.-

บทความและข่าวสาร

5 อันดับโรคมะเร็งของผู้ชาย

จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า แต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่มากถึงวันละ 381 คน หรือ 139,206 คนต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 230 คน หรือ 84,073 คนต่อปี โดย 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

พญ.วีรนุช รัตนเดช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5 อันดับโรคมะเร็งของผู้ชาย

จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ระบุว่า แต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่มากถึงวันละ 381 คน หรือ 139,206 คนต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 230 คน หรือ 84,073 คนต่อปี โดย 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

พญ.วีรนุช รัตนเดช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง

คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ

พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพสมอง 7 ปีแรก ของลูกน้อยอยู่ในมือคุณ

ทำไม? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในช่วงวัยนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงรัอยละ 80 ของการพัฒนาสมองทั้งหมด หากเด็กๆ มีพัฒนาการที่ปกติตามวัย ก็จะทำให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี มีความคิริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของเด็กที่ทำให้สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเลียนแบบ การพูด การเขียน การอ่าน การเล่น การควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ตามช่วงวัย ฯลฯ

01 มิถุนายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

หนึ่งในกิจกรรมของโรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

01 มิถุนายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

หนึ่งในกิจกรรมของโรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อและการรักษาทางคลินิก

ทุกนาทีของพิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ (High Power Laser Therapy in Musculoskeletal Conditions and Clinical Practice) และการรักษาทางคลินิก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นักกายภาพบำบัด รพ ในเครือและรพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อและการรักษาทางคลินิก

ทุกนาทีของพิษณุเวช ไม่เคยหยุดพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เลเซอร์กำลังสูงในภาวะโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ (High Power Laser Therapy in Musculoskeletal Conditions and Clinical Practice) และการรักษาทางคลินิก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นักกายภาพบำบัด รพ ในเครือและรพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

29 พฤษภาคม 2566

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง