Header

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม ดูแลคุณอะไร/อย่างไรบ้าง?

หลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือคุ้นหู กับคำว่า “อายุรกรรม” หรืออาจสงสัยเวลาที่เจ็บป่วย ไม่สบาย ทุกครั้งที่มาหาหมอที่โรงพยาบาล ก็จะได้รับคำแนะนำให้ไปหาหมอที่แผนกอายุรกรรม แล้ว “อายุรกรรม” รักษาโรคเกี่ยวกับอะไรบ้าง นอกจาก ปวดหัว ตัวร้อน เจ็บคอ ท้องเสีย กลุ่มโรคต่อไปนี้ที่โรงพยาบาลของเราพร้อมรักษาและมีคุณหมอคอยดูแลและสามารถวินิจฉัยและรักษาคุณได้ 

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

07:00 - 22:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101 และ 520102

บริการตรวจรักษา

 • โรคของต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมน
 • เบาหวาน
 • โรคของต่อมไทรอยด์
 • ความผิดปกติของการเจริญเติบโต, ความผิดปกติของเข้าวัยหนุ่มสาว
 • คัดกรองความเสี่ยง 
 • ตรวจวินิจฉัย รักษา
 • ประเมินภาวะแทรกซ้อน
 • ให้คำปรึกษาการใช้ยาเบาหวาน
 • ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

 • โรคข้อรูมาตอยด์ (Rhumatiod)
 • เก๊าท์ (Gout)
 • โรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (SLE)

 • โรคติดเชื้อ

บริการตรวจรักษา

 • ภูมิแพผิวหนัง ลมพิษ
 • ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ ไซนัส หอบหืด แพ้อากาศ
 • แพ้ยา แพ้อาหาร
 • รักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีนภูมิแพ้
 • ค้นหาสาเหตุการแพ้ ทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังเจาะเลือดตรวจภูมิ
   

 • ส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy)
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ (Low-Dose CT)
 • การตรวจสมรรถภาพปอด Pulmonary Function Testing (PFT)

 • โลหิตจาง (Anemia)
 • โลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
 • โรคเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • โรคไต, ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางหู คอ จมูก และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการผ่าตัดโรคที่ซับซ้อน

 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • ผ่าตัดโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกและไซนัส ด้วยกล้อง Endoscope
 • ผ่าตัดไทรอยด์
 • ผ่าตัดทอนซิล
 • รักษาการสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว
 • รักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test)
 • ความผิดปกติด้านการนอน
 • เสียงแหบ
 • ตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ให้บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ (Audiogram)

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาอาการปวดศีรษะจากสาเหตุต่างๆ

 • ไมเกรน
 • ปวดตึงกล้ามเนื้อ
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ก้อนเนื้องอกในสมอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

แผนกอายุรกรรม

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

แผนกอายุรกรรม

นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ เกิดจาก ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น อาหาร ไรฝุ่น ขนสัตว์เลี้ยงในบ้าน ละอองเกสร อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

พญ.ฐิติมา	คันธชาติวนิช พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ เกิดจาก ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น อาหาร ไรฝุ่น ขนสัตว์เลี้ยงในบ้าน ละอองเกสร อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

พญ.ฐิติมา	คันธชาติวนิช พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัณโรค

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดวัณโรคปอด แต่วัณโรคยังเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อ ลำไส้ ไต เยื่อหุ้มสมอง

นพ.ศราวุฒิ มากล้น นพ.ศราวุฒิ มากล้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัณโรค

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดวัณโรคปอด แต่วัณโรคยังเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อ ลำไส้ ไต เยื่อหุ้มสมอง

นพ.ศราวุฒิ มากล้น นพ.ศราวุฒิ มากล้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)

โรคพาร์กินสัน หรือรู้จักกันในชื่อโรค “สันนิบาต” เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมอง ทำให้ผลิตสารสื่อประสาทโดพามีน ลดลง ซึ่งสารนี้มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว โดยเฉลี่ยจำนวนประชากรไทยทั่วประเทศมีความชุกของโรคนี้ ร้อยละ 0.24 หรือประมาณ 770,000 ราย โรคนี้พบได้ในผู้สูงอายุบ่อยกว่าวัยหนุ่มสาว โดยมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

พญ.อาภากร เมืองแดง พญ.อาภากร เมืองแดง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)

โรคพาร์กินสัน หรือรู้จักกันในชื่อโรค “สันนิบาต” เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมอง ทำให้ผลิตสารสื่อประสาทโดพามีน ลดลง ซึ่งสารนี้มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว โดยเฉลี่ยจำนวนประชากรไทยทั่วประเทศมีความชุกของโรคนี้ ร้อยละ 0.24 หรือประมาณ 770,000 ราย โรคนี้พบได้ในผู้สูงอายุบ่อยกว่าวัยหนุ่มสาว โดยมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

พญ.อาภากร เมืองแดง พญ.อาภากร เมืองแดง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม