Header

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

 • ให้บริการผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่มีภาวะเร่งด่วนจนถึงภาวะที่คุกคามต่อชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และทีมที่มีประสบการณ์ ร่วมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยยา และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต  
 • ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังจากได้รับการรักษา
 • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป (Night OPD) เวลา 20.00-07.00 น.
 • ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS)
 • ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อยังสถานพยาบาลอื่น (Refer Out)
 • ให้บริการรับย้ายหรือส่งผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถพยาบาล โดยร่วมกับศูนย์ประสานงาน (Referral Center)
  • โรงพยาบาลในกลุ่มพิษณุเวช
  • โรงพยาบาลในเครือข่ายพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
  • โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
 • ให้บริการระบบทางด่วนฉุกเฉิน (Pathway System)
  • Chest pain Pathway
  • Stroke Pathway
  • ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล
  • ให้บริการสอน BLS First Aid
  • Ambulance Service
  • ให้บริการ Home Health Care (ทำแผล , ใส่NG tube , ฉีดยา)
 • มีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
  • Fast Ultrasound เพื่อตรวจการบาดเจ็บในช่องท้อง
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อการวินิจฉัย และเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520001, 520002

การบริการ

วินิจฉัยดูแล รักษาผู้ป่วย อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 • ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะฉุกเฉินทุกชนิด โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ตามมาตรฐาน Advanced cardiovascular life support ( ACLS)
 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน Advanced trauma life support (ATLS)
 • มีระบบปรึกษา (Consult) แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ที่รวดเร็ว ตั้งแต่อยู่ในห้องฉุกเฉิน เช่น โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

EMS (Emergency Medical Service)

 • บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (ให้บริการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669) พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยทีมแพทย์เวชศาสต์ฉุกเฉิน และทีมงานผู้เชียวชาญด้าน Pre hospital trauma life support (PHTLS)
 • บริการรับผู้ป่วยทุกประเภท จากจุดเกิดเหตุ บ้าน หรือโรงพยาบาลอื่น

ระบบส่งต่อผู้ป่วย (Refer)

 • ให้บริการรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วย (Refer in and out) จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ให้บริการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย จากบ้าน หรือพักอาศัยอื่นๆ ทั่วประเทศ
 • ให้บริการ Mobile ICU กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต พร้อมทีมงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีอุปกรณ์กู้ชีพครบครัน

โมบาย แอพพลิเคชั่น Mobile App

 • เพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์โดยใช้ Mobile App รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันที เรียกรถพยาบาลและแชร์ตำแหน่งที่จะให้ไปรับ พร้อมติดตามการเดินทางของรถพยาบาลแบบ Real Time

งานบริการอื่นๆ

 • บริการล้างแผลต่อเนื่อง และฉีดวัคซีน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการทำหัตถการที่บ้าน
 • ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ให้บริการอบรม การช่วยชีวิตเบื้องต้น( Basic Life Support , BLS & First aid ) และสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED ) แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป
 • ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.วสวัตติ์ คำจริง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ชนิดา จุ้ยคลัง

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน