Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 2,115.-

แพ็กเกจการส่องกล้อง

ราคา 8,000.-/17,000.-

แพ็กเกจฉีดยาลดอาการอักเสบและระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง

ราคา 18,000.-

แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ราคา 180,000.-

แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก

ราคา 23,000.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluarix Tetra) - วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

ราคา 790.-/1,180.-