Header

แพ็กเกจรากฟันเทียม

ราคา 60,000.-

ราคา 60,000.-

แพ็กเกจรากฟันเทียม

โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ในการรักษา นั่นคือ ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมรุ่น Nanotite เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Nano Technology ซึ่งจะเพิ่มความสำเร็จในการรักษาและจะช่วยในการเร่งการสร้างกระดูกบนรากฟันเทียมให้เร็วยิ่งขึ้น

อะไรคือรากฟันเทียม?


รากฟันเทียม คือ หมุดที่ทำจากโลหะไททาเนียม ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร และทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ รากฟันเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูกประมาณ 2-4 เดือน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะต่อเชื่อมฟัน ครอบสะพานฟัน หรือฟันปลอมชนิดถอดได้ลงบนรากฟันเทียม ซึ่งฟันที่ใส่จะมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และการบดเคี้ยวจะดีขึ้น

 

ทำไมต้องใส่รากฟันเทียม


เมื่อฟันธรรมชาติสูญเสียไปและจำเป็นต้องมีฟันปลอมชดเชย ปัญหาที่พบบ่อยๆ ก็คือ ความรู้สึกไม่สะดวกสบายและรำคาญ บางรายอาจพูดไม่ชัด เพราะฟันปลอมหลวมอันเนื่องมาจากการยุบตัวของสันเหงือก ส่งผลให้ทำความสะอาดยากและมีกลิ่นปาก หรือแม้แต่การใส่ฟันปลอมชนิดที่เป็นสะพานฟัน บางคนก็ไม่ต้องการเนื่องจากต้องกรอเนื้อฟันดีๆบางส่วนออกไป

 

ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียม

  • การฝังรากฟันเทียม ซึ่งทำจากโลหะไททาเนียม (มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื้อของร่างกาย) ในขั้นตอนนี้รากฟันเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูก และอยู่ใต้เหงือกเป็นเวลา  2-4  เดือน ระยะเวลานี้จะมีการสร้างกระดูกยึดติดกับรากฟันเทียมที่ฝังไว้
  • หลังจากที่รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกดีแล้ว (สามารถตรวจดูได้จากการเอกซเรย์) จะเป็นขั้นตอนของการใส่ส่วนเชื่อมต่อของรากฟันเทียมในกระดูกกับส่วนที่จะใช้ในการใส่ฟันต่อไป
  • ขั้นตอนสุดท้าย คือ การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งฟันที่ใส่มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีความกลมกลืนกับฟันข้างเคียงอย่างดี

 

 

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

  • การใส่รากฟันเทียมในตำแหน่งของฟันที่ถอนออก จะช่วยเพิ่มความสวยงาม  โดยรากฟันเทียมจะช่วยรักษาความนูนของกระดูกไว้ ทำให้ดูธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันชนิดอื่น ที่สันกระดูกจะมีการยุบตัว
  • ไม่เสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนกับการทำฟันปลอมติดแน่นชนิดสะพาน ( Bridge )
  • กรณีที่มีสันเหงือกว่างเนื่องจากการถอนฟัน 2-3 ซี่ และไม่มีฟันหลักด้านหลัง สามารถทำรากฟันเทียมใส่ฟันชนิดติดแน่นแทนการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
  • ในกรณีของการใส่ฟันปลอมทั้งปาก สามารถใส่รากฟันเทียมเพื่อช่วยให้การยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ให้แน่นขึ้น ไม่ขยับไปมา หมดกังวลเรื่องฟันปลอมหลวมขณะใช้งาน อาการกดเจ็บเพราะฟันปลอมลดลง ทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม