Header

แพ็กเกจการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test

ราคา 2,490.-

ราคา 2,490.-

แพ็กเกจการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test) 

  • เป็นการนำน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น เกสร เชื้อรา แมลง และอาหาร มาทำการทดสอบที่ผิวหนัง
  • ใช้วินิจฉัยโรคว่าแพ้สารใด
  • สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ได้มากกว่า 100 ชนิด เช่น  ธัญพืช, เนื้อสัตว์, ไข่, นม, อาหารทะเล, ถั่ว, ผลไม้, ขนสัตว์, ไรฝุ่น, เชื้อรา, ต้นไม้, หญ้า, วัชพืช
  • ควรมาปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อนัดมาทำการทดสอบ และเลือกว่าจะทำการทดสอบสารภูมิแพ้ชนิดใด 
  • สามารถใช้ทดสอบได้ทุกวัยแม้ในเด็กทารก
  • สามารถทราบผลภายในวันนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม