Header

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ราคา 1,000.-/1,180.-

ราคา 1,000.-/1,180.-

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายการวัคซีน จำนวนเข็ม ราคาปกติ (THB) ราคาแพ็กเกจ (THB) ราคาโปรโมชั่น (THB) ช็อปออนไลน์
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีน Vaxigrip Tetra
(4 สายพันธุ์) 0.5 ml.
1 1,180.- 1,000.- 800.- ซื้อ
วัคซีน Vaxigrip Tetra
(4 สายพันธุ์) 0.5 ml.
1 1,180.- 1,000.- 850.- ซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดี และปอดบวม
วัคซีน Prevnar 13 1 4,500.- 2,995.- - ซื้อ
วัคซีน Pheumovax 23 1 3,500.- 2,450.- 1,990.- ซื้อ
วัคซีน Vaxneuvance 15 1 4,190.- 3,500.- - ซื้อ
วัคซีน Vaxneuvance 15
(เหมาจ่าย 2 เข็ม)
1 8,110.- 6,330.- - ซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดี + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีน Vaxneuvance 15 + วัคซีน Vaxigrip Tetra 1 5,150.- 4,190.- - ซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
วัคซีน Varivax
(เหมาจ่าย 2 เข็ม)
1 4,010.- 3,350.- - ซื้อ
วัคซีน Varilrix
(เหมาจ่าย 2 เข็ม)
1 4,010.- 3,350.- - ซื้อ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
วัคซีน - Engerix-B
(เหมาจ่าย 3 เข็ม)
1 3,029.- 2,400.- - ซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส HPV
ชนิด 4 สายพันธุ์ (6,11,16,18)
วัคซีน HPV Gardasil
ชนิด 4 สายพันธุ์ (เหมาจ่าย 3 เข็ม)
3 9,770.- 8,800.- - ซื้อ
ชนิด 9 สายพันธุ์ (6,11,16,18,31,33,45,52 และ 58)
วัคซีน HPV Gardasil
ชนิด 9 สายพันธุ์ (เหมาจ่าย 3 เข็ม)
3 22,940.- 21,000.- - ซื้อ
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
วัคซีน Qdenga
(เหมาจ่าย 2 เข็ม)
2 6,510.- 5,690.- 4,990.- ซื้อ

 

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม