Header

แพ็กเกจตรวจคัดกรองสุขภาพตับ

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ราคา 390.-/980.-

ระยะเวลา 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

ราคา 390.-/980.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองสุขภาพตับ

 

เลือกซื้อแพ็กเกจได้ทันที

แพ็กเกจคัดครองตรวจสุขภาพตับ รักษ์ตับ 3 แพ็กเกจคัดครองตรวจสุขภาพตับ รักษ์ตับ 3 แพ็กเกจคัดครองตรวจสุขภาพตับ รักษ์ตับ 3
ตรวจหาพังผืดในตับและ ไขมันสะสมในตับ วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี แพ็กเกจตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกัน ไวรัสตับอักเสบ บี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม