Header

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ราคา 4,700.-/5,720.-

ราคา 4,700.-/5,720.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เชื้อ HPV คืออะไร 

เชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคได้ในหลายอวัยวะ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งอวัยวะเพศชาย, มะเร็งทวารหนัก , มะเร็งช่องปากและลำคอ โดยเชื้อ HPV มีสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66 และ 68
( สายพันธุ์  16  และ  18  เป็นสาเหตุที่ก่อโรคมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด )

มะเร็งปากมดลูกร้ายแรงอย่างไร?

มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก หากไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาได้ทันเวลา ก็อาจเกิดการลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ โดยเฉพาะอวัยวะสําคัญภายในช่องท้อง เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระเพาะปัสสาวะ ลําไส้ ทําให้ยากแก่การรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตสูง

มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ถึงปีละประมาณ 8,200 คน ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตภายในเวลา 5  ปี  ในแต่ละวันมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 12 คน

ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ได้อย่างไร?

เชื้อ HPV ติดต่อได้ง่ายผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก เมื่อติดเชื้อ เซลล์ปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งอาจใช้เวลานาน 10-15 ปี ซึ่งผู้หญิงที่ติดเชื้อมักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เป็นระยะเวลานาน แต่จะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการแล้ว เช่น เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจําเดือน มะเร็งมักเข้าสู่ระยะลุกลามแล้ว

ใครบ้าง? มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงแทบทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย และผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน  โดยพบว่าวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่พบการติดเชื้อ HPV มากที่สุด ดังนั้นการป้องกันจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนเด็กหญิงเข้าสู่วัยรุ่น จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 50-80 ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อ HPV อย่างน้อย 1  ครั้งในชีวิต แม้จะมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อได้ และแม้ว่าร้อยละ 90 ของผู้หญิงที่ติดเชื้อ HPV แล้ว จะสามารถกําจัดเชื้อได้เอง แต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้หญิงคนใดสามารถกําจัดเชื้อร้ายนี้ได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสําคัญมาก

เราจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร?

ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ 2 วิธี  คือ 
1. ฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV 
2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงวัย  ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

วัคซีน HPV ป้องกันได้อย่างไร?

วัคซีน HPV จะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ HPV ปัจจุบันวัคซีน HPV มี 2 ชนิด ชนิดแรก เป็นวัคซีน HPV ชนิด 2  สายพันธุ์ ซึ่งมีการเสริมสารกระตุ้นภูมิรุ่นใหม่ เน้นป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง (HPV 16, 18 และ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็งอื่นๆ) อีกชนิดเป็นวัคซีน HPV ชนิด 4  สายพันธุ์ ใช้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (จาก HPV 16, 18) และหูดอวัยวะเพศ (จาก HPV 6, 11)

ป้องกันได้ หากตรวจพบแล้วเจอเร็ว และรักษาได้ เพื่อให้คุณห่างไกลจากจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพิษณุเวช บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (Thin Prep Plus HPV)

 

 

รายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราคาปกติ (บาท) ราคาพิเศษ (บาท)
1) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep 2,320.- 1,990.-
2) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep Plus HPV) 3,720.- 3,190.-
3) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี
+อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Thin Prep Plus HPV + TVS)
5,720.- 4,700.-

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม