Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ราคา 1,000.-/1,180.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 2,490.-/3,585.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

ราคา 4,500.-

แพ็กเกจสุขใจวัยทอง

ราคา 8,500.-

แพ็กเกจการส่องกล้อง

ราคา 8,000.-/17,000.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูก

ราคา 2,000.-