Header

แพ็กเกจ X-Ray ฟัน 3 มิติ

ราคา 3,500.-

ราคา 3,500.-

เอกซเรย์ฟัน 3 มิติ

“ความละเอียดภาพสูง ปริมาณรังสีต่ำ”

การรักษาด้านทันตกรรมปัจจุบัน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มีความคมชัด ช่วยในการวางแผนการรักษา และวินิจฉัยโรคฟันและขากรรไกร ทำให้ง่ายต่อการตรวจวิเคราะห์ และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพทางรังสีแบบ 3 มิติ สามารถถ่ายภาพของโครงสร้างฟันและอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีราคาถูก ใช้เวลาสั้น ทำได้ง่าย ปริมาณรังสีต่ำสามารถสร้างภาพที่ให้รายละเอียดสูง เป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทันตกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผนการฝังรากเทียม สามารถประเมินความหนาและความสูงของกระดูก การผ่าตัดฟันคุด / ฟันฝัง ที่ระบุตำแหน่งได้ยาก การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำเนื้องอกในขากรรไกร

  • Dental Panoramic การถ่ายภาพทางรังสีฟันครบทั้ง 32 ซี่ เพื่อดูความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกร

  • Cephalometric Radiography การถ่ายภาพทางรังสีของฟันในท่าด้านข้าง เพื่อดูความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

  • TMJ Examination การถ่ายภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกรด้าน ซ้าย/ขวา

  • Maxila sinuses Examinations การถ่ายภาพรังสีไซนัส

 

อัตราค่าบริการ

  • เอกซเรย์ฟัน ทั้งปากและกระโหลกศีรษะ 600 บาท / ท่า

  • เอกซเรย์ฟัน 3 มิติ เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท

*อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของท่าที่จัดวางตามแพทย์สั่ง และไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกทันตกรรม รพ.พิษณุเวช

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520701, 520702

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม