Header

ศูนย์การได้ยินพิษณุเวช-เดียร์เฮียร์ริ่ง

ให้บริการการคัดกรอง ฟื้นฟูการตรวจการได้ยิน ให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษา  ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการได้ยิน  ตลอดจนช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

09:00 - 18:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องช่วยแบบไหนที่เหมาะกับหูของคุณ

เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่หูของคนเราจะเสื่อมสภาพไปตามอายุ เราเลยต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยฟังหรือเครื่องช่วยฟังเพื่อทำให้การใช้ชีวิตกลับมาเป็นตามปกติ ซึ่งการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะแก่สภาวะการได้ยินกับหูเรานั้นเราควรจะต้องเลือกแบบไหน หลายคนอาจจะไม่ทราบ บ้างก็ค้นหาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็หรือบางคนอาจซื้อมาเครื่องช่วยฟังมาใส่เลยเพราะเห็นว่าราคาถูกดี และตัวเครื่องก็เล็กด้วย คนอื่นสังเกตุไม่เห็นแน่ ๆ แต่กลับส่งผลร้ายต่อหูของคนเหล่านั้น วันนี้ศูนย์การได้ยินเดียร์จะมาให้คำตอบกับเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับหูของแต่ละว่า สูญเสียการได้ยินขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยแบบไหนที่เหมาะกับหูของคุณ

เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่หูของคนเราจะเสื่อมสภาพไปตามอายุ เราเลยต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยฟังหรือเครื่องช่วยฟังเพื่อทำให้การใช้ชีวิตกลับมาเป็นตามปกติ ซึ่งการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะแก่สภาวะการได้ยินกับหูเรานั้นเราควรจะต้องเลือกแบบไหน หลายคนอาจจะไม่ทราบ บ้างก็ค้นหาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็หรือบางคนอาจซื้อมาเครื่องช่วยฟังมาใส่เลยเพราะเห็นว่าราคาถูกดี และตัวเครื่องก็เล็กด้วย คนอื่นสังเกตุไม่เห็นแน่ ๆ แต่กลับส่งผลร้ายต่อหูของคนเหล่านั้น วันนี้ศูนย์การได้ยินเดียร์จะมาให้คำตอบกับเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับหูของแต่ละว่า สูญเสียการได้ยินขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับเครื่องช่วยฟัง