Header

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพิษณุเวช

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย ได้แก่

  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography แปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
  • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
  • การดูแลรักษา รวมถึงระบบห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

การบริการและการรักษา

คลินิกกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
(Orthopedic)
คลินิกกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง
ข้อสะโพก
และข้อเข่าเสื่อม
คลินิกกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
(Spine Surgery)
คลินิกศัลยกรรมการผ่าตัดส่องกล้อง
การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง
(Arthroscopic Surgery)
คลินิกเท้าและข้อเท้า
ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า
(Foot and Ankle Surgery)
คลินิกมือและข้อมือ
มือและข้อมือ
คลินิกโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุน
คลินิกโรคกระดูกในเด็ก
ศัลยกรรมกระดูกและข้อเด็ก
(Pediatric Orthopedic)
คลินิกโรคเนื้องอก บริเวณแขนขา
โรคเนื้องอก
บริเวณแขนขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคกระดูกในเด็ก

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระดูกขาโก่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เท้าปุก เท้าแบนในเด็ก ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด หัวกระดูกข้อสะโพกยุบ คอเอียง เป็นต้น 

โรคกระดูกในเด็ก

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระดูกขาโก่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เท้าปุก เท้าแบนในเด็ก ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด หัวกระดูกข้อสะโพกยุบ คอเอียง เป็นต้น 

จำเป็นแค่ไหน? หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ต้องผ่าตัดไหม?

อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะมีได้ 2 รูปแบบครับ 1. อาการปวดร้าวลงไปตามขา จากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ และอักเสบ 2. อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาบางส่วน + อาการชาในบางตำแหน่ง จากการที่เส้นประสาททำงานผิดปกติไปจากเดิม ทีนี้ อาการจะมาก หรือน้อย ก็แล้วแต่ความรุนแรง และความบอบช้ำของเส้นประสาทว่าเกิดมากน้อยแค่ไหนครับ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จำเป็นแค่ไหน? หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ต้องผ่าตัดไหม?

อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะมีได้ 2 รูปแบบครับ 1. อาการปวดร้าวลงไปตามขา จากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ และอักเสบ 2. อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาบางส่วน + อาการชาในบางตำแหน่ง จากการที่เส้นประสาททำงานผิดปกติไปจากเดิม ทีนี้ อาการจะมาก หรือน้อย ก็แล้วแต่ความรุนแรง และความบอบช้ำของเส้นประสาทว่าเกิดมากน้อยแค่ไหนครับ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

โรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย