Header

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล | โรงพยาบาลพิษณุเวช

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ศูนย์การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเท้า และข้อเท้า กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • การฝึกอบรมการผ่าตัดโรคของเท้า และข้อเท้า (Visiting Physician in Foot and Ankle Surgery, the UW Medicine Foot and Ankle Center, Seattle, USA)

  • การผ่าตัดโรคทางเท้า และข้อเท้า

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

16:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.สิริกาญจน์ ธนะนู

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ชุมพล ปิยวัณโณ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ