Header

ศูนย์ทันตกรรม

บริการให้คำปรึกษา ตรวจ รักษา และให้คำแนะนำการดูสุขภาพช่องปาก เหงือกและฟันในทุกช่วงวัย ด้วยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • โรคในช่องปาก เหงือกและฟัน
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ฟอกฟันขาว
 • รักษารากฟันเทียม
 • จัดฟัน
  • จัดฟันแบบใส Invisalign
  • จัดฟันแบบใส Smile Tru
  • จัดฟันแบบ Metal Bracket
  • จัดฟันแบบ Damon
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว และ ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
 • โรคเหงือก
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • x-ray ฟันดิจิตอล ( Dental Panoramic )

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ : 09.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 09.00-17.00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520701, 520702

การบริการและการตรวจรักษา

ทันตกรรมทั่วไป

 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
 • การขูดหินปูนและขัดฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูน
 • การอุดฟัน และบูรณะฟัน
 • การเอ็กซเรย์ฟัน ใบหน้าและขากรรไกร
 • การฟอกสีฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 

ทันตกรรมจัดฟัน

 • จัดฟันแบบใส Invisalign และ Clear aligners
 • จัดฟันแบบโลหะ (Metal Braces)
 • จัดฟันแบบไม่รัดยาง (Self-ligate braces)
 • จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้เพื่อแก้ไขการสบฟันเบื้องต้นในเด็ก

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • รักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน
 • การรักษาด้วยการทำไวทัลพัลพ์เทอราพี (Vital Pulp Therapy)
 • การดูแล รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
 • ผ่าตัดปลายรากฟัน และซ่อมแซมรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

 

ทันตกรรมรากฟันเทียม

เป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยใช้วัสดุไทเทเนียมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ยึดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป เพื่อทดแทนรากของฟันธรรมชาติ

 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)

เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก

 • ฟันเทียมถอดได้เฉพาะซี่หรือทั้งปาก (Removable dentures)
 • ครอบฟัน และสะพานฟัน (Dental Crowns and Bridges)
 • ครอบฟันทั้งปากเพื่อแก้ไขการสบฟัน (Full Mouth Oral Rehabilitation)

 

ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา)

 • รักษาโรคเหงือกอักเสบ และปริทันต์อักเสบ
 • การปลูกเหงือก และกระดูกเบ้าฟัน
 • การผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

 • ดูแลและรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณใบหน้า และขากรรไกร
 • ใส่อุปกรณ์เพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาการนอนกัดฟัน
 • แก้ไขการสบฟัน
 • แก้ไขปัญหาต่างๆของข้อต่อขากรรไกร

 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 • การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง
 • การตัดตกแต่งปุ่มกระดูกเพื่อการใส่ฟันปลอม
 • การผ่าตัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
 • การเตรียมช่องปากก่อนฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณใบหน้าและลำคอ
 • การผ่าตัดเพื่อตัดถุงน้ำ ก้อนเนื้อ หรือรอยโรคต่างๆบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในช่องปาก
 • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย (Biopsy)

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ช่วยดูแล และรักษาสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย

 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • การขัดฟันและทำความสะอาดฟัน
 • การบูรณะและอุดฟันน้ำนม
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน
 • การถอนฟัน การอุดฟัน
 • การรักษารากฟัน และครอบฟัน
 • การใส่เครื่องมือกันช่องว่างฟันกรณีสุญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร

 

บริการดมยา ทำฟัน

บริการทำฟัน ภายใต้การดมยาสลบ โดยทีมทันตแพทย์ ที่เชี่ยวชาญในการรักษาและวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และหน่วยดูแลสนับสนุน มีการวางแผนการรักษา และประเมินระยะการทำฝันภายใต้การดมยาสลบ มักจะรักษาฟันให้เสร็จทุกซี่ในคราวเดียว ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน ถอนฟัน หรือฝ่าตัดในช่องปาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม