Header

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ราคา 4,990.-/5,690.-

ราคา 4,990.-/5,690.-

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

รู้เท่าทันภัยไข้เลือดออก

ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้แม้บริเวณที่มีน้ำปริมาณเล็กน้อย ยุงลายอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ได้ทุกที่ ไข่ยุงลายอยู่ในพื้นที่แห้งได้นาน 5 ปี เมื่อมีน้ำไข่ยุงลายจะใช้เวลาเพียง 10-20 วินาที ในการออกมาเป็นลูกน้ำ

ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยสะสมย้อนหลัง 15 ปี สูงถึง 1,237,467 รายและเสียชีวิตกว่า 1,311 ราย

ไข้เลือดออก เป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก เนื่องจากไวรัสถึง 4 สายพันธุ์

75% ของคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกมักไม่รู้ตัว เนื่องจากตัวโรคยังไม่แสดงอาการ

การติดเชื้อซ้ำครั้งถัดไป อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงขึ้น

 

คำแนะนำก่อนฉีดวัคซีน ด้วย 3 ขั้นตอนสร้างเกราะป้องกันโรคร้าย

  • เกราะชั้นที่ 1 ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ทายากันยุง นอนในมุ้ง
  • เกราะชั้นที่ 2 กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์ กักเก็บน้ำ รวมถึงภาชนะที่มีน้ำขัง
  • เกราะชั้นที่ 3 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออก

ควรปรึกษาแพทย์รับคำแนะนำเพิ่มเติมในการรับวัคซีนที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม