Header

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา 2,490.-/3,585.-

ราคา 2,490.-/3,585.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา ประกอบกับปัจจุบันโรคระบาดที่อยู่รอบๆตัวเราก็พัฒนาตามวิวัฒนาการของมนุษย์ เราจึงต้องใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจะดีที่สุด กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเรียกอีกอย่างว่า โรค NCDs เป็นเหมือนภัยเงียบของสุขภาพที่อยู่กับเรา หากใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก็อาจจะทำร้ายสุขภาพของเราได้ง่ายๆ ดังนั้นทางที่ดี คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก็จะช่วยให้เราสามารถประเมินสุขภาพได้ และจะรู้ว่าต้องดูแลร่างกายของเราอย่างไรต่อไป..

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลพิษณุเวชมีอะไรบ้าง?

การตรวจวิเคราะห์ทางเลือด เช่น การวัดระดับน้ำตาล เพื่อตรวจดูความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง บางคนอาจมีร่างกายไม่อ้วนหรือมีภาววะโรคอ้วน ก็อาจจะมีไขมันในเลือดผิดปกติได้เช่นกัน และสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดไขมันอุดตันได้ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ทางเลือด จะเป็นการตรวจเริ่มต้นที่จะสามารถบอกเราได้ว่าร่างกายของเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคดังที่กล่าวมาหรือไม่?

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นการตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เรียกได้ว่าเป็นการตรวจสุขภาพขั้นต้นในทุกช่วงวัย

การตรวจการทำงานของตับ เป็นการตรวจการทำงานของไตและตับ เช่นอาจตรวจพบภาวะตับอักเสบ จากปริมาณเอนไซม์ตับสูงกว่าปกติ ซึ่งภาวะตับอักเสบก็มีได้หลายสาเหตุ เช่น อาจจะเกิดจากรับประทานยาประจำ หรืออาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำ หรือจากภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งอาจจะต้องเข้ารับการตรวจโรคเฉพาะทางต่อไป

การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูความผิดปกติของไต

การตรวจอุจจาระ เพื่อตรวจดูการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจดูความผิดปกติเบื้องต้นของหัวใจ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจได้แก่ ผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในบางกรณีอาจจะต้องตรวจคัดกรองเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดเพิ่มเติม เช่น การวิ่งสายพาน การอัลตร้าซาวด์หัวใจ หรือที่เรียกว่า "ECHO" หัวใจ ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวชมีศูนย์หัวใจ (Heart Center) ที่มีแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาเพิ่มเติมได้

การตรวจวินิจฉัยรังสี อาทิ การเอ็กเรย์ทรวงอก เพื่อดูความผิดปกติของปอด ภาวะหัวใจโต เส้นเลือดในทรวงอกผิดปกติ การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ส่วนล่าง ความผิดปกติของช่องท้อง เป็นต้น บางคนอาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก่อนเข้ารับการตรวจ ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่แรก ก็จะทำให้หาสาเหตุและทำการรักษาได้สำเร็จ โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงด้วยเช่นกัน การตรวจวินิจฉัยรังสี ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชยังมีอีกหลายอย่าง เช่น การทำอัลตร้าซาวด์ และเอกซเรย์เต้านม สำหรับสุภาพสตรี เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นต้น

ทั้งนี้การตรวจสุขภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ ยังมีส่วนอื่นๆ ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ การออกกำลังกายเป็นประจำ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และการพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้

คำแนะนำและการเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้าตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำได้บ้างเล็กน้อย)
 2. ควรงดอาหารประเภทเนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ เป็ด เลือดสัตว์ เครื่องในสัตว์ รวมถึงอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง มะเขือเทศ แครอท และวิตามินซี เป็นเวลา 2 วัน ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
 3. หลีกเลี่ยง การรับประทานยาแอสไพริน กลุ่มสเตอรอยด์และแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 7 วันก่อนเก็บอุจจาระ
 4. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 5. สำหรับคุณสุภาพสตรี
  • สตรีที่มีประจำเดือน ควรให้ประจำเดือนหายก่อน 5-7 วันถึงจะตรวจได้
  • สตรีที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปควรตรวจเต้านม ด้วยตัวเองทุกหนึ่งเดือน
  • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปหรือเคยมีเพศสัมพันธ์สามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรตรวจหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  • สตรีที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงควรตรวจเต้านมโดยแพทย์และตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
 6. การตรวจสุขภาพ ควรตรวจในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ หากท่านมีปัญหาสุขภาพมีอาการเจ็บป่วย หรืออาการผิดปกติใดๆอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อรับคำแนะนำการตรวจสุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของเรา

โรงพยาบาลพิษณุเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพอะไรบ้าง?

โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการการตรวจสุขภาพชื่อว่า "ตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต" เป็นแพ็กเกจการตรวจสุขภาพตั้งแต่ช่วงอายุที่ต่ำกว่า 35 ปี ไปจนถึงช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีการรูปแบบการตรวจที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ผู้รับบริการสามารถเลือกตรวจสุขภาพได้ตามตาราง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

รายการตรวจ Smart Classic Classic Plus Gold Gold Plus Premier Gold
อายุต่ำกว่า 35 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 45-55 ปี อายุ 55-60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
1) หมู่เลือด (Blood Group) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
3) ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
5) ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
6) ระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct-LDL) - - - - -
check_circle
7) การทำงานของตับ (Liver Function Test) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
8) การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Photosphatase)
check_circle
check_circle
- - -
check_circle
9) การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
10) กรดยูริคในเลือด (Uric Acid) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
11) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
12) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
13) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
14) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
15) การทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) - - - -
check_circle
check_circle
16) สารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) - - - - -
check_circle
17) ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) - - - - -
check_circle
18) ตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง (Homocysteine) - - - - -
check_circle
19) ตรวจปริมาณวิตามิน B12 เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม (B12) - - - - -
check_circle
20) วิตามินดีในเลือด (Vitamin D) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
21) แคลเซียมในเลือด (CALCIUM) - - - - -
check_circle
22) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti-HAV) - - - -
check_circle
check_circle
23) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP)) - - - -
check_circle
check_circle
24) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) - - - -
check_circle
check_circle
25) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
26) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
27) มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) - - - - - -
28) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep + HPV) - - - - - -
29) เอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-Ray)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
30) อัลตร้าซาวด์ส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - -
check_circle
- - -
31) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
32) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ (Digital Mammogram + Ultrasound Breast) - - - - - -
33) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine) - - -
check_circle
- -
34) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine+LVA) - - - -
check_circle
check_circle
35) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล (Dental Panoramic) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
36) สุขภาพฟัน (Dental Examination) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
37) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
38) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
39) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ (Fibroscan) - - - -
check_circle
check_circle
40) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) - - - - เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง
check_circle
41) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) - - - -
check_circle
42) ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain Fasttrack) - - - - -
check_circle
43) ตรวจวัดความดันตา (Tonometry) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
44) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
45) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions: Inbody) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
46) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
47) ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท (Special Diagnostics Physician Services) - - - - -
check_circle
48) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine) - - - -
check_circle
check_circle
49) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
50) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
51) บัตรรักษ์ชีวิต (Gold Card)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
52) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน - - -
check_circle
check_circle
check_circle
53) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
ราคาปกติ (บาท) 3,585 6,086 13,256 21,106 32,321 47,386
ราคาแพ็กเกจ (บาท) 2,490 4,590 8,590 13,400 22,800 35,850

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

รายการตรวจ Smart Classic Classic Plus Gold Gold Plus Premier Gold
อายุต่ำกว่า 35 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 35-45 ปี อายุ 45-55 ปี อายุ 55-60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
1) หมู่เลือด (Blood Group) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
3) ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
5) ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
6) ระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct-LDL) - - - - -
check_circle
7) การทำงานของตับ (Liver Function Test) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
8) การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Photosphatase)
check_circle
check_circle
- - -
check_circle
9) การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
10) กรดยูริคในเลือด (Uric Acid) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
11) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
12) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
13) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
14) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - - - - - -
15) การทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3, Free T4, TSH) - - - -
check_circle
check_circle
16) สารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) - - - - -
check_circle
17) ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) - - - - -
check_circle
18) ตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง (Homocysteine) - - - - -
check_circle
19) ตรวจปริมาณวิตามิน B12 เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม (B12) - - - - -
check_circle
20) วิตามินดีในเลือด (Vitamin D) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
21) แคลเซียมในเลือด (CALCIUM) - - - - -
check_circle
22) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti-HAV) - - - -
check_circle
check_circle
23) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP)) - - - -
check_circle
check_circle
24) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) - - - -
check_circle
check_circle
25) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
26) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
27) มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) -
check_circle
check_circle
- - -
28) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep + HPV) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
29) เอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-Ray)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
30) อัลตร้าซาวด์ส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - - - - - -
31) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
32) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ (Digital Mammogram + Ultrasound Breast) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
33) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine) - - -
check_circle
- -
34) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine+LVA) - - - -
check_circle
check_circle
35) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล (Dental Panoramic) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
36) สุขภาพฟัน (Dental Examination) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
37) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
38) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) - -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
39) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ (Fibroscan) - - - -
check_circle
check_circle
40) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) - - - - เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง
check_circle
41) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) - - - -
check_circle
42) ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain Fasttrack) - - - - -
check_circle
43) ตรวจวัดความดันตา (Tonometry) -
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
44) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
45) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Compositions: Inbody) - - -
check_circle
check_circle
check_circle
46) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
47) ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท (Special Diagnostics Physician Services) - - - - -
check_circle
48) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine) - - - -
check_circle
check_circle
49) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
50) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
51) บัตรรักษ์ชีวิต (Gold Card)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
52) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน - - -
check_circle
check_circle
check_circle
53) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF)
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
ราคาปกติ (บาท) 3,585 7,706 15,676 27,356 38,321 53,386
ราคาแพ็กเกจ (บาท) 2,490 5,950 9,990 18,050 27,690 40,600
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม