Header

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluarix Tetra) - วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

ราคา 790.-/1,180.-

ราคา 790.-/1,180.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluarix Tetra) - วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

  • จำนวน 1 เข็ม
  • ขนาด 0.5 ml.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม