Header

บริการลูกค้าประกัน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

โรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้า(นักเรียน, นักศึกษา) ประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

 • บัตรประกันภัย (ต้องมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน

โรงพยาบาลพิษณุเวช ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล นักเรียน/นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ มีดังนี้

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย
 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย