Header

พญ.ธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

สาขากุมารเวชศาสตร์ ,สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

แผนกกุมารเวช

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ