Header

นพ.คงฤทธิ์ คุณณารักษ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารแพทย์โรคไต

สาขากุมารเวชศาสตร์ ,สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช