Header

นพ.ชลภัฎ จาตุรงคกุล

นพ.ชลภัฎ จาตุรงคกุล

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:30 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,4

08:30 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,4

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

กุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช