Header

พิษณุเวช จัดประชุมวิชาการ Advance Innovation in Obesity; Better Health, Better Life

27 พฤษภาคม 2567

ผนึกความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมทีมบริหารและทีม Weight Management Clinic ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผนึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล จัดประชุมวิชาการ Advance Innovation in Obesity; Better Health, Better Life "นวัตกรรมรักษาโรคอ้วน" ถ่ายทอดองค์ความรู้ของนวัตกรรมการดูแลและรักษาโรคอ้วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สู่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 7 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยหยิบยกประเด็นหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจ เป็นปัญหาสุขภาพลำดับต้นๆ ของคนไทยซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในปัจจุบัน โดยวิทยากรในวงการแพทย์ระดับประเทศ อีกทั้งยังได้นำผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมลดน้ำหนักทั้ง 5 วิธีมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ได้รับการดูแลรักษาโดยทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลพิษณุเวช รวมทั้งพูดถึงคุณภาพชีวิต ความมั่นใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในมิติที่แตกต่าง ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ น้ำหนักตัวที่หายไปและสุขภาพที่ดีขึ้น หายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆที่เป็นและต้องทานยามานานได้

Topic : Development of bariatric and metabolic surgery
Speaker: นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
ศัลยแพทย์ อนุสาขาศัลยกรรมด้วยกล้องส่อง และส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Topic: Bariatric and Metabolic Surgery
Speaker: นพ.นรนนท์ บุญยืน ศัลยแพทย์ อนุสาขาศัลยกรรมด้วยกล้องส่อง และส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


Topic: Weight Management Strategies for the Patient with Diabetes
Speaker: พญ.สาวิกา กิจสมบูรณ์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลพุทธชินราช


Topic: Practical Approach for Medical Treatment in Obesity Patients
Speaker. พญ.ศิดายุ สุริยะ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


Topic: Dietary Management of Obesity
Speaker: พญ.ศศิธร วาณิชย์เจริญพร อายุรแพทย์ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก (Clinical Nutrition) โรงพยาบาลพุทธชินราช


Topic: Exercise for Weight Control
Speaker: นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช


Panel Discussion: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Weight Management
Speaker: รองศาสตราจารย์ ดร.นงนฺช โอบะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ Multidisciplinary Team


วันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
"คะแนน CNEU 6 หน่วยกิต จากสภาการพยาบาล"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

23 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช เข้ารับกิตติกรรมประกาศศูนย์อุบัติเหตุผ่านการรับรองมาตรฐาน จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ พ.ศ.2564-2566

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยนพ.เจตน์ปิยะ อ้นมี คุณประภาวัลย์ ธชไพบูลย์ และทีมศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เข้ารับกิตติกรรมประกาศศูนย์อุบัติเหตุที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ พ.ศ.2564-2566 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 49 วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

23 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช เข้ารับกิตติกรรมประกาศศูนย์อุบัติเหตุผ่านการรับรองมาตรฐาน จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ พ.ศ.2564-2566

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยนพ.เจตน์ปิยะ อ้นมี คุณประภาวัลย์ ธชไพบูลย์ และทีมศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เข้ารับกิตติกรรมประกาศศูนย์อุบัติเหตุที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ พ.ศ.2564-2566 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 49 วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช