Header

พิษณุเวช จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (first aid and bls) ให้กับ บริษัท มอนซานโต้ สาจาพิษณุโลก

14 มกราคม 2567

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุร่วมกับการตลาด จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (first aid and bls) ให้กับ บริษัท มอนซานโต้ สาจาพิษณุโลก

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุร่วมกับการตลาด จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (first aid and bls) ให้กับ บริษัท มอนซานโต้ สาจาพิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class 2024 กับหัวข้อ คุณหมอ MFM ชวนคุณแม่ฝากครรภ์คุณภาพ

ก้าวแรกคุณภาพของลูกน้อยได้เริ่มขึ้นแล้ว.. กับกิจกรรม Mother Class 2024 โรงพยาบาลพิษณุเวช  กับหัวข้อคุณหมอ MFM ชวนคุณแม่ฝากครรภ์คุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.วิลาสินี ชาญสินธุ์ (Guest speaker ) สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เป็นวิทยากรในการพูดคุยครั้งนี้ มาพร้อมคำแนะนำ

26 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class 2024 กับหัวข้อ คุณหมอ MFM ชวนคุณแม่ฝากครรภ์คุณภาพ

ก้าวแรกคุณภาพของลูกน้อยได้เริ่มขึ้นแล้ว.. กับกิจกรรม Mother Class 2024 โรงพยาบาลพิษณุเวช  กับหัวข้อคุณหมอ MFM ชวนคุณแม่ฝากครรภ์คุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.วิลาสินี ชาญสินธุ์ (Guest speaker ) สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เป็นวิทยากรในการพูดคุยครั้งนี้ มาพร้อมคำแนะนำ

26 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า สู่ผู้นำทางการแพทย์ในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมทีมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

พิษณุเวชมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า สู่ผู้นำทางการแพทย์ในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมทีมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (P A C E : Pitsanuvej Academic Center of Excellence) โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ และ นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Proposal Research ให้กับทีมสายปฏิบัติการ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

26 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า สู่ผู้นำทางการแพทย์ในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมทีมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

พิษณุเวชมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า สู่ผู้นำทางการแพทย์ในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมทีมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (P A C E : Pitsanuvej Academic Center of Excellence) โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ และ นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Proposal Research ให้กับทีมสายปฏิบัติการ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

26 กุมภาพันธ์ 2567

คณะมังกรทองและสิงโต มาประทานพร เทศกาลพระจันทร์เพ็ญเเรกของปี ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช

”ห้วงเวลาเเห่งเทศกาลง่วนเซียว“ นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมรับองค์เทพเจ้า องค์ตั่วเหล่าเอี๊ยะและองค์ปุนเถ่ากง พร้อมคณะมังกรทองและสิงโต มาประทานพร เทศกาลพระจันทร์เพ็ญเเรกของปีนัยยะเเห่งการเติมเต็มให้ชีวิตสมดุลสมบูรณ์พูนสุขผ่องใสตลอดปีมังกรและตลอดไป ขอส่งพรดีทุกประการนี้ไปยังทุกท่านรับไว้ร่วมกัน

26 กุมภาพันธ์ 2567

คณะมังกรทองและสิงโต มาประทานพร เทศกาลพระจันทร์เพ็ญเเรกของปี ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช

”ห้วงเวลาเเห่งเทศกาลง่วนเซียว“ นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมรับองค์เทพเจ้า องค์ตั่วเหล่าเอี๊ยะและองค์ปุนเถ่ากง พร้อมคณะมังกรทองและสิงโต มาประทานพร เทศกาลพระจันทร์เพ็ญเเรกของปีนัยยะเเห่งการเติมเต็มให้ชีวิตสมดุลสมบูรณ์พูนสุขผ่องใสตลอดปีมังกรและตลอดไป ขอส่งพรดีทุกประการนี้ไปยังทุกท่านรับไว้ร่วมกัน

23 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชเปิดบ้านต้อนรับ รพ.แม่สอด เข้าดูงานประชาสัมพันธ์ การบริการและงานเวชนิทัศน์รพ.พิษณุเวช

รพ.พิษณุเวช นำทีมโดยนพ.วีรพล ราชคำ พร้อมด้วยทีมบริหาร ต้อนรับ รพ.แม่สอด เข้าดูงานประชาสัมพันธ์ การบริการและงานเวชนิทัศน์รพ.พิษณุเวช เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับภาพลักษณ์

23 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุเวชเปิดบ้านต้อนรับ รพ.แม่สอด เข้าดูงานประชาสัมพันธ์ การบริการและงานเวชนิทัศน์รพ.พิษณุเวช

รพ.พิษณุเวช นำทีมโดยนพ.วีรพล ราชคำ พร้อมด้วยทีมบริหาร ต้อนรับ รพ.แม่สอด เข้าดูงานประชาสัมพันธ์ การบริการและงานเวชนิทัศน์รพ.พิษณุเวช เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับภาพลักษณ์