Header

พิษณุเวช มุ่งสู่ฮับการแพทย์เบอร์ 1 ในภาคเหนือ จับมือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับส่งต่อ-ร่วมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

26 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช มุ่งสู่ฮับการแพทย์เบอร์ 1 ในภาคเหนือ จับมือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับส่งต่อ-ร่วมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จับมือ ’โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช‘ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งต่อผู้รับบริการเพื่อรับการตรวจสวนหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด โดย นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลเอกชนในภาคเหนือตอนล่างระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีศักยภาพในการรักษาโรคยากซับซ้อนในหลายสาขา โดยเฉพาะโรคหัวใจ ด้วยการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) พร้อมดูแลรักษาคนไข้ในเขตภาคเหนือ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขาและทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย


“นอกจากนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช ยังมีศูนย์การรักษาโรคแบบครบองค์รวม ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งตลอด 41 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและขยายบริการทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง ร่วมดูแลผู้รับบริการทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งมั่นสู่ฮับการแพทย์อันดับ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในการดูแลคนไข้ครบองค์รวม (Advanced Patient Care) และมุ่งหวังในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐ พร้อมร่วมกับรพ.ตากสินมหาราชเดินหน้าดูแลผู้ป่วย โดยรพ.พิษณุเวชพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนทั้งรพ.รัฐและเอกชนเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วและบริการที่ดี โดยเริ่มบริการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป” นพ.สมคิดกล่าว


ขณะที่ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อรับการตรวจสวนหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด กับรพ.พิษณุเวช ในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นโอกาสและศักยภาพของรพ.พิษณุเวช ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากรการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ 
“การขยายความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้รับบริการเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงที ลดความแออัด ลดอัตราความสูญเสีย และยังช่วยลดงบประมาณด้านสาธารณสุขในระยะยาวลงได้” นพ.บรรเจิดกล่าว


โอกาสนี้โรงพยาบาลพิษณุเวช ยังได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อใช้ในด้านสาธารณะประโยชน์ ตามปณิธานของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

พริ้นซ์ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน ดูแลคน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  พร้อมด้วยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารรพ.พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  The 3 rd International Conference on  Phitsanulok, The City of Recycling โดยมี นายสมจิตต์ ภูสิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 

พริ้นซ์ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน ดูแลคน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  พร้อมด้วยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารรพ.พิษณุเวช ร่วมงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  The 3 rd International Conference on  Phitsanulok, The City of Recycling โดยมี นายสมจิตต์ ภูสิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Pain Management ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดการอบรม “Pain Management" ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรโดยวิทยากร

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม Pain Management ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดการอบรม “Pain Management" ให้ความรู้และพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความบาดเจ็บทั้งกายและใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรโดยวิทยากร

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP)

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยกู้ชีพทารกอย่างมีประสิทธิภาพ

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP)

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรม “Neonatal Resuscitation Program“ มาตรฐานการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program; NRP) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยกู้ชีพทารกอย่างมีประสิทธิภาพ

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเตรียมพร้อมการดูแลผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึกกับสถานการณ์แบบใหม่ได้

10 มิถุนายน 2567

พิษณุเวช จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเตรียมพร้อมการดูแลผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึกกับสถานการณ์แบบใหม่ได้