Header

พิษณุเวช จัดงานอบรมวิชาการ การพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 150 ท่าน

05 สิงหาคม 2566

พิษณุเวช จัดงานอบรมวิชาการ การพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 150 ท่าน

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดงานอบรมวิชาการ การพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC Update and Evidance-based Practice Guidelines) วันที่ 3-4 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ วิว กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก เป็นประธานของกิจกรรมในการกล่าวเปิดงาน โดย นพ.ดิเรก ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการสายการแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวชกล่าวรายงาน

การอบรมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ อาทิ 

 1. ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ  - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. พว.วราภรณ์ เทียนทอง - รองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 3. พว.กุลดา พฤติวรรธน์ - นายกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
 4. และ นพ.ศราวุฒิ มากล้น - อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 150 ท่าน หัวข้อการบรรยาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่ท่านวิทยากรมาเล่าประสบการณ์พร้อมแนะนำความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับเหล่าพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับสถานพยาบาล มีหัวข้อการอบรมมีดังนี้

 • นโยบาย ความสำคัญของระบบงานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • มาตรฐานและการประกันคุณภาพการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ระบาดวิทยาของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • การวินิจฉัย การเฝ้าระวัง และการสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • Infection control for COVID-19
 • การป้องกันการติดเชื้อจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • การป้องกันการติดเชื้อจากการส่องกล้องตรวจอวัยวะภายใน
 • การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
 • การทำความสะอาด และการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน เนื่องใน"วันมหิดล" โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน เนื่องใน"วันมหิดล" โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59

โรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59 ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เลือดหนึ่งหยดของท่าน มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้  ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้า ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก รพ.พิษณุเวช เร็วๆนี้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59

โรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59 ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เลือดหนึ่งหยดของท่าน มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้  ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้า ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก รพ.พิษณุเวช เร็วๆนี้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 8 กับหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสแห่งรักของแม่ Mother Class หัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพิษณุเวช  ที่มาแนะนำเกล็ดความรู้ของสุขภาพในช่องปากของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ ที่หลายๆท่าน มองข้าม แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 8 กับหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสแห่งรักของแม่ Mother Class หัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพิษณุเวช  ที่มาแนะนำเกล็ดความรู้ของสุขภาพในช่องปากของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ ที่หลายๆท่าน มองข้าม แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง

กิจกรรมจบกันไปแล้ว แต่ความทรงจำดีๆยังคงอยู่ กับ Pain Free Performance For Runner 66 " วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง" งานนี้ พบกับเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง

กิจกรรมจบกันไปแล้ว แต่ความทรงจำดีๆยังคงอยู่ กับ Pain Free Performance For Runner 66 " วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง" งานนี้ พบกับเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช