Header

นพ.ยิ่งพันธุ์ ธาราวัชรศาสตร์

นพ.ยิ่งพันธุ์ ธาราวัชรศาสตร์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกจักษุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

จักษุแพทย์

สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์

จักษุแพทย์เด็กและตาเข