Header

พญ.ฐิติมา	คันธชาติวนิช

พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์ ,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

12:00 - 20:00

12:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

บทความที่เกี่ยวข้อง พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ เกิดจาก ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น อาหาร ไรฝุ่น ขนสัตว์เลี้ยงในบ้าน ละอองเกสร อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

พญ.ฐิติมา	คันธชาติวนิช พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ เกิดจาก ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น อาหาร ไรฝุ่น ขนสัตว์เลี้ยงในบ้าน ละอองเกสร อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

พญ.ฐิติมา	คันธชาติวนิช พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม