Header

นพ.ธนากร รอดสการ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

สาขาศัลยศาสตร์ ,ศัลยศาสตร์หลอดเลือด มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือด

นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด