Header

นพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกษร

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมประสาท

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมประสาท

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

ศัลยแพทย์ประสาท