Header

พญ.รุ่งกานต์ สุนทราภิวัฒน์

พญ.รุ่งกานต์ สุนทราภิวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธนากร รอดสการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท