Header

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

วิสัญญีแพทย์

สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.มงคล สุนทราคม

ศัลยแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป