Header

พญ.ชลธิชา กรมประสิทธิ์

พญ.ชลธิชา กรมประสิทธิ์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์สุขภาพสตรี

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูตินรีแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

  • ปริณญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

สูติ-นรี เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.กฤติกา สุขสงวน

สูติ-นรีแพทย์