Header

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

นพ.เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.นิชฌา เหลืองด่านสกุล

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ