Header

ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตกรรม,ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 219 307

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม