Header

นพ.อรรณพ นาคปฐม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์

สาขาอายุรศาสตร์,สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 17:00

09:00 - 12:00

09:00 - 13:00

13:00 - 17:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกอายุรกรรม