Header

Gastric Balloon อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนลดน้ำหนัก

นพ.สุรมนัส คงถาวร นพ.สุรมนัส คงถาวร

Gastric Balloon คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร

Gastric Balloon

คือการใส่บอลลูนซิลิโคนนิ่มคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เข้าไปในกระเพาะอาหาร  
เพื่อช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ
ให้มีปริมาณที่สามารถรับประทานได้ลดลง และให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น 
ช่วยให้ควบคุมหรือลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน
โรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน
เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ 
   • เป็นทางเลือกสำหรับการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีรอยแผลจากการทำหัตถการ
  • ทำให้ควบคุมการรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องใช้ยา
  • สามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 24 กิโลกรัมใน 1 ปี  โดยเป็นวิธีมีการเลือกใช้อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บอลลูนจะถูกใส่ผ่านด้วยวิธีการส่องกล้องทางช่องปาก เข้าสู่กระเพาะอาหาร  และถูกเติมด้วยสารน้ำปริมาณ 400-500 ซีซี โดยก่อนการทำหัตถการส่องกล้อง  ผู้ป่วยจะได้รับการให้ยาช่วยนอนหลับทางหลอดเลือดตั้งแต่ก่อนเริ่มหัตถการจนถึงสิ้นสุดหัตถการ โดยก่อนการใส่บอลลูนจะมีอาการส่องกล้องเพื่อตรวจลักษณะของหลอดอาหารและกระเพาะเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใส่บอลลูนไว้ในกระเพาะได้อย่างปลอดภัย  โดยส่วนใหญ่จะใส่บอลลูนไว้ประมาณ 6-12 เดือน เพื่อให้ลดน้ำหนักได้ต่อเนื่อง

ปวดมวนท้อง คลื่นไส้และอาเจียน ส่วนมากจะมีอาการบ่อยประมาณ 1-3 วันหลังการใส่บอลลลูนแล้วอาการจะดีขึ้นตามลำดับ  โดยสามารถลดอาการดังการด้วยการค่อยๆปรับการรับประทานอาหารตามคำแนะนำในเรื่องการรับประทานและร่วมกับรับประทานยาแก้คลื่นไส้และลดปวดมวนท้องร่วมกัน อาการกรดไหลย้อนพบได้บ่อยหลังการทำหัตถการรวมถึงอาการเรอ สามารถลดอาการด้วยการรับประทานยาลดกรด ร่วมกับการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านโภชนาการ อาจพบอาการท้องผูกได้บ้างในช่วงแรกเนื่องจากจะรับประทานอาหารที่มีกากใยได้น้อยในช่วงแรก แนะนำให้รับประทานน้ำและไฟเบอร์เพิ่มหรืออาจใช้ยาระบายได้ในช่วงแรก 

หลังการถอดบอลลูนออกอาจทำให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นได้ โดยปกติน้ำหนักที่ลดลงไปจะกลับคืนมา 10-20% (เช่น ประมาณ 2-4 กก. หลังจากน้ำหนักลดลง 20 กก.) ซึ่งพบได้ทุกวิธีที่ใช้ในการลดน้ำหนัก ดังนั้นการลดน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลดีและต่อเนื่องควรจะทำร่วมกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ร่วมถึงการบริหารร่างกาย  

  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 27
  • เหมาะสำหรับผู้ที่พยามลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินจนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

คลินิกลดน้ำหนัก และรักษาโรคอ้วน

คลินิกควบคุมน้ำหนัก และรักษาโรคอ้วน

สถานที่

เวลาทำการ

เบอร์ติดต่อ

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal and Liver Medicine)

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 2

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520301, 520302, 520303

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุรมนัส คงถาวร

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุขุม ส่งเสริม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์