Header

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม (4 เข็ม)- Synflorix (สำหรับเด็ก)

ราคา 9,500.-/11,414.-

ราคา 9,500.-/11,414.-

รายละเอียด

  • สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2, 4, 6 และ 12 เดือน
  • เหมาจ่าย 3 เข็ม

วัคซีนโรคท้องร่วงในเด็ก โรต้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม