Header

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม (2 เข็ม)- Prevnar 13 (สำหรับเด็ก)

ราคา 6,330.-/7,530.-

ราคา 6,330.-/7,530.-

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม (2 เข็ม)- Prevnar 13  (สำหรับเด็ก)

รายละเอียด

  • สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2, 4, 6 และ 12 เดือน
  • เหมาจ่าย 2 เข็ม

วัคซีนโรคท้องร่วงในเด็ก โรต้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม