Header

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู

  • การประเมิน และให้คำปรึกษาด้านกีฬา และการออกกำลังกาย
  • บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการฝึกฝนสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
  • การจัดโปรแกรมออกกำลังกาย
  • การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
  • บริการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการวิ่ง

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม