Header

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

  • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
  • บริการฝึกทักษะการเดินด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
  • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
  • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
  • บริการวัดและปรับการใส่อุปกรณ์พยุงต่างๆ
  • บริการการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)
  • บริการการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)
  • บริการการฉีดยาลดปวดเฉพาะที่ ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound-Guide Musculoskeletal injection)

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม