Header

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

  • โรคไต , ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.ทินวัฒน์ วินัย

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

อายุรแพทย์โรคไต