Header

Women Focus ใส่ใจสุขภาพ..คุณผู้หญิง

เพราะผู้หญิง..เราใส่ใจ 
ต้อนรับเดือนมีนาคม กับการใส่ใจสุขภาพ..คุณผู้หญิง

  • ด้วยโปรแกรมสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil (4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธู์)
  • 4 สายพันธุ์
  • 9 สายพันธุ์

รับฟรี ผ้าพันคอ 1 ผืน (มีจำนวนกัด)