Header

โรคกระดูกในเด็ก

โรคกระดูกในเด็ก
 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระดูกขาโก่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เท้าปุก เท้าแบนในเด็ก ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด หัวกระดูกข้อสะโพกยุบ คอเอียง เป็นต้น 
 • การตรวจประเมินความผิดปกติของกระดูกเด็ก ด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography
  • การส่งตรวจเอกซเรย์แบบ Orthoroengenogram เพื่อประเมินแนวกระดูกขาตั้งแต่ข้อสะโพก ข้อเข่า ถึงข้อเท้า ประเมินความสั้นยาวขาได้อย่างแม่นยำ
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • การรักษาโรคกระดูกในเด็ก ทั้งวิธีการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
  • การใส่เฝือกรักษาเท้าปุก เท้าแบน ผิดรูปแต่กำเนิด
  • การใส่เฝือกรักษาข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในเด็ก
  • การใส่เฝือกรักษากระดูกหัก ข้อเคลื่อนในเด็ก
  • การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปของกระดูกและข้อต่อในเด็ก
ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

orthopedic-center

ศูนย์กระดูกและข้อ

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์