Header

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน
 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย
  • การสืบค้นข้อมูลจากประวัติ ตรวจร่างกาย และผลเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุน
  • การตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
 • ให้การรักษาโรคกระดูกพรุน และภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระดูกพรุนอย่างครบวงจร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับอาหาร และการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
  • แนะนำการเลือกใช้ยารักษากระดูกพรุนให้เหมาะสม ถูกต้องตามแนวทางการรักษามาตรฐานปัจจุบัน
  • แนะนำการออกกำลัง การปฏิบัติตน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้ม กระดูกหัก
   • การรักษาภาวะกระดูกหัก จากโรคกระดูกพรุน ทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
   • การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก ภายใน 24-48 ชม.
   • การรักษากระดูกสันหลังหักยุบ ด้วยยา การใส่อุปกรณ์ดามกระดูกหลัง การฉีดซีเมนต์ หรือการผ่าตัด
   • การรักษากระดูกข้อมือ ไหล่ เข่า ข้อเท้าหักจากกระดูกพรุน
  • การรักษาโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิ โดยแพทย์สหสาขา
  • มีแนวทางการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษา การส่งต่อข้อมูลให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

orthopedic-center

ศูนย์กระดูกและข้อ

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์