Header

เท้าและข้อเท้า

เท้าและข้อเท้า
 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของเท้าและข้อเท้า โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง เส้นเอ็นข้อเท้าอักเสบ ข้อเท้าพลิก เล็บขบ นิ้วเท้าเกยกัน ตาปลา เท้าเบาหวาน รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นต้น
 • ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • ให้การรักษาโรคทางเท้าและข้อเท้าทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด
  • แนะนำการปรับเสริมรองเท้า หรือการใช้รองเท้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ
  • การฉีดยาลดการอักเสบเส้นเอ็นข้อเท้า
  • การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปของเท้าและนิ้วเท้า
ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

orthopedic-center

ศูนย์กระดูกและข้อ

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์