Header

ข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อม

คลินิกข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อม
 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อมโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย (ในกรณีที่จำเป็น) เพื่อช่วยเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography
  • การส่งตรวจเอกซเรย์แบบ Orthoroengenogram เพื่อประเมินแนวกระดูกขาตั้งแต่ข้อสะโพก ข้อเข่า ถึงข้อเท้า เพื่อการรักษาที่แม่นยำมากขึ้น
 • การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีไม่ผ่าตัด
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด การใส่อุปกรณ์พยุงเข่า
  • การฉีดยาเข้าข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพก/ ข้อเข่าเทียมที่สึกหรอ หรือข้อเทียมที่มีภาวะแทรกซ้อน ให้สามารถใช้งานใหม่ได้ (Revision hip/ knee arthroplasty)
 • การผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty)
ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

orthopedic-center

ศูนย์กระดูกและข้อ

สถานที่

อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000 ต่อ 520401,  520402

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์