อัตราค่ารักษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยอัตราค่าบริการสำหรับรายการมาตรฐาน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งราคา โดยประมาณจะขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละช่วงที่ทำการประเมินค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เนื่องจากการให้การรักษา จะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถ ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับทุกรายการค่าใช้จ่ายได้

วิธีการชำระเงินสามารถทำได้โดย :

เงินสด
บัตรเครดิต Master Card , VISA
บัตรเดบิต
ประกันสุขภาพ

ภายในโรงพยาบาลให้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการมาตรฐานได้ในตารางด้านล่างนี้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลราคารายการ ที่ท่านสนใจในตาราง กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เบอร์ 089 – 860 – 2000

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
แพ็คเกจ                                รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
Smart   ผู้ชาย/หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี 3,350 2,100
Classic M    ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 5,250 4,090
Classic F    ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 6,870 5,450
Classic Plus M    ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 9,440 7,290
Classic Plus F    ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 11,860 8,980
Gold M    ผู้ชาย        อายุ 45 ปี ขึ้นไป 14,590 11,100
Gold F   ผู้หญิง       อายุ 45 ปี ขึ้นไป 20,590 15,900
Gold Plus M   ผู้ชาย        อายุ 55 ปี ขึ้นไป 28,419 21,600
Gold Plus F   ผู้หญิง       อายุ 55 ปี ขึ้นไป 34,491 26,500
Premier Gold M   ผู้ชาย        อายุ 60 ปี ขึ้นไป 43,806 34,490
Premier Gold F   ผู้หญิง       อายุ 60 ปี ขึ้นไป 49,806 38,950
แพ็คเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ ที่ 1   สำหรับผู้ชาย  อายุต่ำกว่า 50 ปี 8,906 7,050
แพ็คเกจ ที่ 2   สำหรับผู้หญิง อายุต่ำกว่า 40 ปี 6,916 5,450
แพ็คเกจ ที่ 3   สำหรับผู้ชาย  อายุ 50 ปี ขึ้นไป 13,236 10,400
แพ็คเกจ ที่ 4   สำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป 14,296 11,200
แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจคู่หญิง 1   (Digital Mammogram) + (Thin Prep) 5,750 4,400
แพ็คเกจคู่หญิง 2   (Digital Mammogram) + (iCheck Test) 5,500 4,150
*กรณีตรวจ Mammogram แล้วพบผลผิดปกติต้องพบแพทย์จะมีค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม*
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน   ตรวจติดตามผล (ทุก 3 เดือน) 1,185 1,000
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน   ตรวจประจำปี 5,610 4,850
*ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล*
ตรวจสุขภาพก่อนแต่ง
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน   สำหรับผู้ชาย 2,915 2,390
    สำหรับผู้หญิง 3,415 2,790
ตรวจแพ็คคู่   สำหรับผู้ชายและผู้หญิง 6,330 4,850
แพ็คเกจคัดกรองมะเร็งตับ
แพ็คเกจ     ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจรักษ์ตับ 1     7,045 5,850
แพ็คเกจรักษ์ตับ 2     10,445 8,850
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ
แพ็คเกจ     ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 1     6,780 5,680
    กรณีไม่ตรวจไทรอยด์    4,490
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 2     9,880 8,550
    กรณีไม่ตรวจไทรอยด์    7,700
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3     6,600 5,600
*ราคาแพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3 ยังไม่รวมคาแพทย์*
แพ็คเกจตรวจโรคหลอดเลือดสมอง
แพ็คเกจ     ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ A     4,895 3,750
แพ็คเกจ B     16,195 13,790
แพ็คเกจ C     25,295 20,650
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
*ราคานี้ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดสารทึบแม่เหล็ก*
แพ็คเกจ Sport  Fitness Evaluation
แพ็คเกจ                                                                           รายละเอียด                                ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

แพ็คเกจ Sport Fitness  Evaluation   8,815 6,900
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการออกกำลังกาย

เช่น  โรคหัวใจ  หรือนักกีฬาอาชีพ

3,500  
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ หมายเหตุ
คลอดธรรมชาติ   ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน 35,900  
คลอดแบบผ่าตัด  แบบบล๊อกหลัง   ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 49,900  
คลอดแบบผ่าตัด  แบบดมยาสบบ   ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 59,900  
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ
  เหมาจ่าย 3 เข็ม  8,210 6,999
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18
  เหมาจ่าย 3 เข็ม  8,960 7,800
*ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ*    
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาแพ็คเกจ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Vaxigrip Tetra

ชนิด 4 สายพันธุ์ 

  ขนาด 0.5 ml.   (อายุ 6 เดือน ขึ้นไป)    1,190 1,000

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluarix Tetra 

ชนิด 4 สายพันธุ์

  ขนาด 0.5 ml. (อายุ 3 ปี ขึ้นไป) 1,140 1,000
วัคซีนโรคท้องร่วงในเด็ก โรตา    

Rotarix (อายุ 2,4 เดือน) เหมาจ่าย 2 ครั้ง

3,390 2,990
 

Rotateq (อายุ 2,4,6 เดือน) เหมาจ่าย 3 ครั้ง

4,460 3,800
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม (ตั้งแต่อายุ 2,4,6 และ 12 เดือน)   Prevnar 13   (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 7,450 6,270
  Prevnar 13   (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 11,150 9,380
  Prevnar 13   (เหมาจ่าย 4 เข็ม) 14,730 12,490
  Synflorix       (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 5,650 4,750
  Synflorix       (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,450 7,100
  Synflorix       (เหมาจ่าย 4 เข็ม) 11,130 9,450
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก   ชนิด 4 สายพันธ์ุ (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 13,457 9,990

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ

 

  Cervarix  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 6,450 5,550
  Cervarix  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 9,560 8,300

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18

 

  Gardasil  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 5,950 4,950
  Gardasil  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,810 7,400
วัคซีนสุกใส   Varivax  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 4,330 3,500
*สำหรับเด็กอายุ 9 -15 ปี ต้องพบแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง*
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
แพ็คเกจ   รายละเอียด ราคาปกติ ราคาแพ็คเกจ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่    Vaxigrip Tetra  ขนาด 0.5 ml. 1,190 1,000
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   Fluarix Tetra ขนาด 0.5 ml. 1,140 1,000
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม    Prevner 13 3,750 3,750
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม   Pneumovax 23 2,350 2,350
วัคซีนป้องกันงูสวัด   Zostavax 6,450 6,450
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี   Engerix-B (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 2,360 2,000
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก   Cervarix  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,210 6,999
  Gardasil  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,960 7,800
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก   Dengvaxia อายุ 9 - 45 ปี  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 13,457 9,990
วัคซีนสุกใส   Varivax  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 4,030 3,200
*อัตราข้างต้นรวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว* 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกรายการที่ท่านสนใจ ทางโรงพยาบาลจะประเมินราคากลับไปให้
ท่านตาม e-mail ที่ท่านแจ้ง


ความต้องการ:*

ช่องที่มี * คือต้องกรอก

ชื่อ :*
นามสกุล :*
โทรศัพท์หลัก :*
โทรศัพท์ลอง :
Email address :*
 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า