อัตราค่ารักษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยอัตราค่าบริการสำหรับรายการมาตรฐาน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งราคา โดยประมาณจะขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละช่วงที่ทำการประเมินค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เนื่องจากการให้การรักษา จะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถ ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับทุกรายการค่าใช้จ่ายได้

วิธีการชำระเงินสามารถทำได้โดย :

เงินสด
บัตรเครดิต Master Card , VISA
บัตรเดบิต
ประกันสุขภาพ

ภายในโรงพยาบาลให้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการมาตรฐานได้ในตารางด้านล่างนี้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลราคารายการ ที่ท่านสนใจในตาราง กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เบอร์ 089 – 860 – 2000

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
แพ็คเกจ                              รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
Smart ผู้ชาย/หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี 3,135 2,000
Classic M  ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 5,095 3,900
Classic F  ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 6,675 5,100
Classic Plus M  ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 9,095 6,900
Classic Plus F  ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 11,475 8,500
Gold M  ผู้ชาย        อายุ 45 ปี ขึ้นไป 14,180 10,700
Gold F ผู้หญิง       อายุ 45 ปี ขึ้นไป 20,080 15,300
Gold Plus M ผู้ชาย        อายุ 55 ปี ขึ้นไป 27,390 20,700
Gold Plus F ผู้หญิง       อายุ 55 ปี ขึ้นไป 33,290 25,400
Premier Gold M ผู้ชาย        อายุ 60 ปี ขึ้นไป 42,340 33,000
Premier Gold F ผู้หญิง       อายุ 60 ปี ขึ้นไป 48,240 37,200
แพ็คเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ ที่ 1 สำหรับผู้ชาย  อายุต่ำกว่า 50 ปี 8,590 6,700
แพ็คเกจ ที่ 2 สำหรับผู้หญิง อายุต่ำกว่า 40 ปี 6,590 5,200
แพ็คเกจ ที่ 3 สำหรับผู้ชาย  อายุ 50 ปี ขึ้นไป 12,870 9,800
แพ็คเกจ ที่ 4 สำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป 13,170 10,500
แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ตรวจมะเร็งเต้านม + ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Mammogram) + (E-Prep Plus) 5,180 4,000
*กรณีตรวจ Mammogram แล้วพบผลผิดปกติต้องพบแพทย์จะมีค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม*
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจติดตามผล (ทุก 3 เดือน) 1,245 950
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจประจำปี 5,605 4,650
*ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล*
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย 2,905 2,250
  สำหรับผู้หญิง 3,405 2,650
ตรวจแพ็คคู่ สำหรับผู้ชายและผู้หญิง 6,310 4,600
แพ็คเกจคัดกรองมะเร็งตับ
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจรักษ์ตับ 1   6,900 5,500
แพ็คเกจรักษ์ตับ 2   10,900 8,400
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 1   6,760 5,400
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 2   9,960 8,200
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3   6,580 5,400
*ราคาแพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3 ยังไม่รวมคาแพทย์*
แพ็คเกจตรวจโรคหลอดเลือดสมอง
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ A   4,970 3,200
แพ็คเกจ B   12,940 11,150
แพ็คเกจ C   29,440 17,950
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
*ราคานี้ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดสารทึบแม่เหล็ก*
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ หมายเหตุ
คลอดธรรมชาติ ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน 29,900  
คลอดแบบผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 44,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 47,500  
คลอดแบบผ่าตัด โดยวิธีดมยาสลบ ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 49,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมตัดไส้ติ่ง* ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 51,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน และตัดไส้ติ่ง* ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 53,500  
*การผ่าตัดไส้ติ่งโดยศัลยแพทย์*          
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ
เหมาจ่าย 3 เข็ม  8,210 6,999
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18
เหมาจ่าย 3 เข็ม  8,960 7,800
*ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ*    
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาแพ็คเกจ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluquadri

ชนิด 4 สายพันธุ์ 

ขนาด 0.25 ml. (อายุ 6 เดือน-3 ปี)   1,040 1,000
ขนาด 0.5 ml.   (อายุ 3 ปี ขึ้นไป)    1,190 1,060

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluarix Tetra 

ชนิด 4 สายพันธุ์

ขนาด 0.5 ml. (อายุ 3 ปี ขึ้นไป) 1,140 1,010
วัคซีนโรคท้องร่วงในเด็ก โรตา  

Rotarix (อายุ 2,4 เดือน) เหมาจ่าย 2 ครั้ง

3,390 2,990

Rotateq (อายุ 2,4,6 เดือน) เหมาจ่าย 3 ครั้ง

4,460 3,800
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม (ตั้งแต่อายุ 2,4,6 และ 12 เดือน) Prevnar 13   (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 7,450 6,270
Prevnar 13   (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 11,150 9,380
Prevnar 13   (เหมาจ่าย 4 เข็ม) 14,730 12,490
Synflorix       (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 5,650 4,750
Synflorix       (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,450 7,100
Synflorix       (เหมาจ่าย 4 เข็ม) 11,130 9,450
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ชนิด 4 สายพันธ์ุ (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 13,457 9,990

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ

 

Cervarix  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 6,450 5,550
Cervarix  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 9,560 8,300

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18

 

Gardasil  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 5,950 4,950
Gardasil  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,810 7,400
วัคซีนสุกใส Varivax  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 4,330 3,500
*สำหรับเด็กอายุ 9 -15 ปี ต้องพบแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง*
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาแพ็คเกจ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  Fluquadri  ขนาด 0.5 ml. 1,190 1,060
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluarix Tetra ขนาด 0.5 ml. 1,140 1,010
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม  Prevner 13 3,750 3,750
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม Pneumovax 23 2,350 2,350
วัคซีนป้องกันงูสวัด Zostavax 6,450 6,450
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี Engerix-B (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 2,360 2,000
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก Cervarix  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,210 6,999
Gardasil  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 8,960 7,800
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก Dengvaxia อายุ 9 - 45 ปี  (เหมาจ่าย 3 เข็ม) 13,457 9,990
วัคซีนสุกใส Varivax  (เหมาจ่าย 2 เข็ม) 4,030 3,200
*อัตราข้างต้นรวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว* 

 

 

 

 

 

กรุณาเลือกรายการที่ท่านสนใจ ทางโรงพยาบาลจะประเมินราคากลับไปให้
ท่านตาม e-mail ที่ท่านแจ้ง


ความต้องการ:*

ช่องที่มี * คือต้องกรอก

ชื่อ :*
นามสกุล :*
โทรศัพท์หลัก :*
โทรศัพท์ลอง :
Email address :*
 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า