ห้องพักผู้ป่วย

ห้องไอซียู, ซีซียู, พีไอซียู (I.C.U/C.C.U/P.I.C.U)


บริเวณชั้นที่
2
    ค่าอาหาร
450
บาท
จำนวนห้อง
19
ห้อง   ค่าการพยาบาล
2,500/3,800
บาท
ค่าห้องพัก
1,600/2,500
บาท   ค่าบริการโรงพยาบาล
200
บาท

        ราคารวม
4,750 - 6,950
บาท
       

บริเวณชั้นที่
2
 
จำนวนห้อง
19
ห้อง
ค่าห้องพัก
1,600/2,500
บาท
ค่าอาหาร
450
บาท
ค่าการพยาบาล
2,500/3,800
บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
200
บาท

ราคารวม
4,750 - 6,950
บาท


โรงพยาบาลพิษณุเวช มีแพทย์และพยาบาลหน่วยบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงไฟฟ้า
 • ห้องคัดแยกผู้ป่วยเฉพาะโรค
 • เจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล 1 ต่อ 1
 • เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G. Moniter)
 • เครื่องติดตาม และเฝ้าระวังสภาวะการไหลเวียนของเลือด
 • เครื่องวัดระดับออกซิเจน (Puls Oxymeter)
 • สามารถฟอกไตได้ทันที เมื่อมีภาวะไตเฉียบพลัน
 • เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัย (Respirator)
 • อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ (Temporary Pacemaker)
 • เครื่องช๊อตไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator)
 • เครื่อง Infusion Pump หรือ Syringe Pump