รายการโปรโมชั่น
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

คงไม่ดีเท่าไหร่ ถ้างูสวัดมาเยี่ยมเราในวัยที่ควรมีความสุข เพราะ 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็นงูสวัดจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อายุ 50 ขึ้นไป และเคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน โดยเชื้อไวรัสจะฝังตัวอยู่กับคุณ และรอเวลากลับมาสวัสดีคุณอีกครั้งด้วยโรคงูสวัดได้ตลอดเวลา ..อายุมาก ความเสี่ยงยิ่งมาก "พบแพทย์เพื่อรับการกระตุ้น เพื่อลาจากงูสวัด...สวัสดี " ด้วยวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Zoster Vaccine สำหรับวัย 50 ปีขึ้นไปด้วย
ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.60 พร้อมรับกระเป๋าแฟชั่น ฟรี!
 

งูสวัด ภัยเงียบในผู้สูงอายุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคสุกใส หลังจากเป็นโรคสุกใส เชื้อไวรัสซอสเตอร์จะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทและอยู่ได้นานหลายปี พออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงเชื้อที่แฝงอยู่เพิ่มจำนวนและกระจายตามแนวเสันประสาท ติดต่อโดยเชื้อไวรัสซอสเตอร์สามารถติดต่อผ่านทางการหายใจ และสัมผัสตุ่มน้ำใสโดยตรง
 
อาการของโรคงูสวัด
 
ปวดแสบร้อน บริเวณชายโครง ใบหน้า แขน หลังจาก 2 - 3 วัน จะมีผื่นแดงขึ้นตรงบริเวณที่ปวดแสบแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำใส ผื่นมักเรียงกันเป็นกลุ่มหรือเป็นแนวยาวตามแนวเสันประสาท และหายเองได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่เมื่อผื่นหายแล้วจะยังมีอาการปวดตามแนวเสันประสาทเรื้อรัง นาน 3-12 เดือน บางรายอาจมีไข้ร่วมด้วย มีภาวะแทรกซ้อนและอาการปวดเรื้อรัง พบร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมากกว่าร้อยละ 70 ในผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากยิ่งเป็นรุนแรงและนาน
 
วัคซีนโรคงูสวัด
 
สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นโรคสุกใส สามารถฉีดได้แม้จะเป็นงูสวัดแล้ว ฉีดเพียง 1 เข็ม สามารถป้องกันได้ถึง 10 ปี จากการศึกษาพบว่าวัคซีนช่วยป้องกันและลดการเกิดโรคงูสวัดได้ร้อยละ 51.3 ป้องกันการเกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาทในผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดได้